Meld uw reparatie aan

Als u uw reparatie van te voren aanmeld, krijgt u van ons bericht wanneer u terecht kunt. Dit voorkomt onnodige wachttijd en helpt ons de vrijwilligers beter inplannen. Ook kunnen we alvast beoordelen of uw reparatie in aanmerking komt, zodat u direct weet waar u aan toe bent. Het Repair Café is een vrijwilligers initiatief en dient als alternatief voor het weggooien van spullen. Deelname is op eigen risico en Repair Café Den Hoorn biedt geen garantie dat de reparatie zal slagen. Voor reparaties van moderne telefoons, tablets of andere electronica die nog van waarde zijn, kunt u beter een gespecialiseerd reparatie bedrijf inschakelen die beschikt over de benodigde onderdelen en speciaal gereedschap.

Huisregels

         • De activiteiten van het Repair Café worden gratis en op vrijwillige basis uitgevoerd door de aanwezige reparatiedeskundigen.

         • Reparaties worden zo veel mogelijk uitgevoerd door de bezoekers zelf, zo nodig met hulp van de aanwezige reparatiedeskundigen.

         • Noch de organisatoren van het Repair Café, noch de reparateurs zijn aansprakelijk voor schade als gevolg van verstrekte reparatieadviezen of -instructies, voor schade aan de ter reparatie aangeboden voorwerpen, voor gevolgschade of voor andere schade die het gevolg is van activiteiten van het Repair Café.

         • Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

         • Voor het gebruik van nieuwe materialen zoals snoeren, stekkers, zekeringen, kant en klare kniestukken of applicaties dient apart te worden betaald.

         • Bezoekers die kapotte voorwerpen aanbieden ter reparatie, doen dat op eigen risico.


         • De reparateurs geven geen garantie op de met hun hulp uitgevoerde reparaties en zijn niet aansprakelijk als voorwerpen die in het Repair Café zijn gerepareerd, thuis toch niet blijken te functioneren.

         • De reparateurs behouden zich het recht voor om bepaalde voorwerpen niet te repareren.

         • De reparateurs zijn niet verplicht om gedemonteerde apparaten die niet gerepareerd kunnen worden, weer in elkaar te zetten.

         • De bezoekers van het Repair Café zijn zelf verantwoordelijk voor het netjes afvoeren van kapotte voorwerpen die niet konden worden gerepareerd.

         • Om lange wachttijden te voorkomen, wordt bij drukte maximaal één kapot voorwerp per persoon bekeken. Voor een volgend voorwerp sluit de bezoeker weer achter in de rij aan.

         • Maximaal 1 reparatie per formulier aanmelden, voor meerdere reparaties, het formulier nogmaals invullen.

         • In de week voor de bijeenkomst krijgt u een e-mail met daarin het geplande tijdslot.